ProfitApp može biti
Vaš posao

ProfitApp se širi prema modelu franšize. Pružamo vam priliku da započnete posao unutar uspješnog poslovnog sistema i prepoznatljivog brenda.

6 2

Svi su pobjednici.

Razvili smo sistem koji donosi koristi i korisnicima i poslovnim partnerima. Naš cilj je da aplikacija pruži korisnicima osjećaj jednostavnosti i lakoće u svakodnevnoj upotrebi.

Želimo omogućiti poslovnim partnerima da efikasnije privuku nove i vjerne kupce i time povećaju svoj profit.

ProfitApp sistem franšize

Naši franšizni partneri mogu započeti posao unutar uspješnog poslovnog sistema

 

ProfitApp sistem franšize omogućava korisnicima franšize: pristup platnoj/lojalnosti platformi, know-how podacima, stručnu podršku, prepoznatljiv brend, marketinški plan i poslovnu priliku u najprofitabilnijoj industriji.

6 3

ProfitApp sistem franšize

se sastoji od:

6 4

Master franšize

Master franšiza je nadređena franšiza koja ima ekskluzivan ugovor za određenu zemlju.

Master franšiza je logistički i finansijski centar ProfitApp-a u određenoj zemlji namijenjen pružanju stručne podrške lokalnim franšiznim partnerima.

Lokalne franšize

Lokalne franšize su nosioci razvoja i širenja aplikacije u određenoj zemlji, a dodjeljuju se prema teritorijalnom principu, za određeni grad ili regiju.

Svaki franšizni partner ima ekskluzivnost na svom teritoriju. Franšizni partner ima priliku izgraditi dugoročno održiv posao uz relativno malu investiciju, unutar sistema u kojem dobija potpunu podršku i know-how za postizanje dobrih rezultata.

6 5

6 6

Minimalni broj stanovnika na teritoriju za dodjelu lokalne franšize:
50.000

Naknada je godišnja i iznosi:
€0.07 po stanovniku teritorije za koju se franšiza dodjeljuje

Minimalni broj saradnika u lokalnoj franšizi:
1 saradnik na 100.000 stanovnika

Period dodjele franšize za teritoriju:
5 godina sa pravom prvokupa

Obuka:
€500,00 po osobi

Podrška

ProfitApp sistem franšize pruža podršku svim korisnicima franšize ProfitApp-a

Cilj podrške je omogućiti franšiznom partneru sticanje znanja o ProfitApp sistemu kako bi uspješno poslovao na svom teritoriju

6 8

Podrška franšiznog partnera
uključuje sljedeće:

6 9 Ikonica 1Softver

Korišćenje ProfitApp softvera i tehnologije

6 9 Ikonica 2
Podrška na licu mjesta

Praktična (na licu mjesta) obuka za franšiznog partnera i njegove saradnike na teritoriji

6 9 Ikonica 3
Teorija

Teorijska i tehnička obuka za franšiznog partnera i njegove saradnike

6 9 Ikonica 4
Sistem

Provjereni poslovni sistem

6 9 Ikonica 5
Informacijska tehnologija

IT podrška

6 9 Ikonica 6
Marketing

Marketinška podrška